Orgita Põld OÜ

Tegeleme põllumajandussaaduste tootmise ja müügiga.

TootmineTooted ja teenused

Tutvustus

OÜ Orgita Põld on asutatud 1991. aastal. Ettevõte kuulub Eesti kapitalile. Tegeleme põllumajandussaaduste tootmise ja müügiga.

Põhilised tegevusalad on toorpiima, söödateravilja, toiduteravilja ja õlikultuuride seemnete tootmine ja müük.Osutame ka mitmesuguseid teenuseid.

Kasutuses on 2600 ha maad, mis asuvad Märjamaa ja Raikküla vallas. Veiseid on 1100, neist 600 piimalehmad ja ülejäänud noorloomad.

OÜ Orgita Põld on tööandjaks 28 inimesele. Kontor asub Märjamaa vallas Kasti külas.

Tootmine

Kasvatame veiseid kolmes tootmishoones. Toodame piimaHaimre külas 2011. aastal valminud Haimre robotlaudas. Aastas toodame ja müüme 4200 tonni toorpiima.

Taimekasvatustoodangust kasvatame müügiks õlikultuuride(tali ja suviraps) seemneid, söödateravilja, toiduteravilja ja teraviljaseemneid.

Teravilja kasvatame müügiks ja oma tarbeks 1400 ha suurusel maaalal.

Oma tarbeks toodame aastas ligi 10 000 tonni silo ja 100 tonni heina. Lisaks varume igal aastal teraviljapõhku allapanuks ja söödaks kokku 300 tonni.

Tooted ja teenused

Müüme:

  • Söödateravilja(oder, kaer, nisu)
  • Teraviljaseemneid. Seemnete paljundamine ja müük toimub põhiliselt läbi koostööpartnerite
  • Pakume laias sordivalikus talinisu, suvinisu, suviodra ja kaera seemneid.
  • Rohusilo ja söödapõhku
  • Toorpiima
  • Pullvasikaid
  • Pakume ka mitmesuguseid teenuseid:
  • Põllumajanduslikud teenused mullaharimisel ja söödavarumisel.
  • Mitmesugused transport- ja tõsteteenused.

Asukoht ja kontakt

Asume Rapla maakonnas Märjamaa vallas. Asume 6km kaugusel Tallinn – Pärnu – Ikla maanteest.