Tootmine

Veiste kasvatamine on koondatud kolme tootmishoonesse. Noorloomi kasvatatakse Paaduotsa külas asuvas Orgita laudas ja Mõisamaa külas asuvas Mõisamaa laudas. Noorloomad asuvad ka Haimre külas asuvas Haimre laudas.

Piimatootmine toimub Haimre külas 2011. aastal valminud Haimre robotlaudas. Aastas toodame ja müüme 4200 tonni toorpiima. Kogu piima müüme tulundusühistusse EPiim juustu valmistamiseks.

Taimekasvatustoodangust kasvatame müügiks õlikultuuride(tali ja suviraps) seemneid, söödateravilja, toiduteravilja ja teraviljaseemneid.

2016 aastal lisandus OÜ Orgita Põld tegevusaladesse hernekasvatus. Kasvatame hernest ligikaudu 100 ha. Saagi müüme toiduks ja vähesel määral jätame ka seemneks.

Teravilja kasvatame müügiks ja oma tarbeks 1400 ha suurusel maaalal. Aastane viljatoodang on ligi 6500 t. Oma tarbeks kasutame 1500 t. Sertifitseeritud teraviljaseemet müüme aastas ligi 1000t.

Sööda- jatoiduteraviljana müüme aastas 4000 tonni vilja.

Oma tarbeks toodame aastas ligi 10 000 tonni silo ja 100 tonni heina. Lisaks varume igal aastal teraviljapõhku allapanuks ja söödaks kokku 300 tonni.

Kogu tootmise jaoks on OÜl Orgita Põld olemas vajalikud hooned, seadmed ja masinad.